Balanční Isokinetický test maximální síly

Isokinetický silový test pro zhodnocení silového deficitu mezi dvěma končetinami (zdravou a zraněnou).

Více-rychlostní testování v rámci jednoho nastavení.

Zlatý standart pro silové hodnocení. Snadněji a rychleji.

Hodnocení Ekcentrické Síly

Isokinetické testování v rámci ekcentrické fáze

Kompletní analýza s grafy a křivkami, vyzualizace mezi levou a pravou končetinou

Nejbezpečnější a nejpreciznější způsob testování ekcentrikcké síly

Poměrový Koncentricko/Ekcentrický Test

Isokinetický test pro hodnocení koncentrické a eKcentrické kapacity agonistického svalu

Silové křivky, analýzy a vizualizace deficitu mezi koncentrickou a ekcentrickou výkonností

Hodnocení Maximální Isometrické Síly

Isometrický test maximální síly ve vícero úhlech v rámci jednoho vyšetření

Grafická vizualizace a analýzy silového deficitu mezi levou a pravou končetinou

Power Test

Přírůstkový test až do selhání k posouzení exprese výkonu při různých zatíženích

Grafická vizualizace rychlostně-výkonového profilu ve vztahu k zátěži.

Rychle, personalizovaně, efektivně